Loan Cao Thị Thanh

Thay đổi ảnh bìa của bạn
Thay đổi ảnh bìa của bạn
Nghiên cứu sinh ngành Khoa học thực phẩm và độc chất học môi trường. Giảng viên chính cho khóa đào tạo FSPCA Preventive Control
Trạng thái tài khoản người dùng này là Đã duyệt

Người dùng này chưa thêm bất kỳ thông tin nào vào hồ sơ của họ.

Loan
Cao Thị Thanh
Female
(1) 517-599-8449
Trường Đại học bang Michigan
Michigan
Hoa Kỳ
Nghiên cứu sinh ngành Khoa học thực phẩm và độc chất học môi trường. Giảng viên chính cho khóa đào tạo FSPCA Preventive Control
caoloan3