Sứ mệnh của VietAgGlobal

VietAgGlobal có ba nhiệm vụ chính:

1. KẾT NỐI CHUYÊN GIA NGƯỜI VIỆT

Ưu tiên hàng đầu của VietAgGlobal là tạo ra một mạng lưới kết nối các chuyên gia người Việt đang công tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên khắp thế giới qua nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Facebook Group và cơ sở dữ liệu chuyên gia. Hiện nay, diễn đàn kín trên nền tảng Facebook Group đã đi vào vận hành. Cơ sở dữ liệu chuyên gia đang trong quá trình xây dựng.

2. CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ

Nhằm tận dụng thế mạnh của mạng lưới nghiên cứu sinh, chuyên gia ở khắp nơi trên thế giới, VietAgGlobal sẽ thực hiện dự án bản tin VietAgGlobal, tổ chức seminar, hội thảo chuyên đề nhằm tập hợp, chuyển tải thông tin, kiến thức và công nghệ nông nghiệp mới nhất, phục vụ sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ NÔNG DÂN

Nếu các đơn vị trong nước có nhu cầu hỗ trợ kĩ thuật, nền tảng trực tuyến của VietAgGlobal sẽ cho phép tiếp cận nhiều giải pháp khác nhau. VietAgGlobal sẽ hỗ trợ quý vị tìm chuyên gia người Việt hoặc các giáo sư/chuyên gia nước ngoài. Công tác tư vấn có thể diễn ra qua nhiều hình thức khác nhau như tư vấn trực tiếp, tư vấn qua email, seminar, hoặc họp trực tuyến… tùy trường hợp. Hoạt động kết nối doanh nghiệp – chuyên gia của VietAgGlobal là phi lợi nhuận.