Nguyễn Quế Phương

Nguyễn Quế Phương

“The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it” – Thich Nhat Hanh

 

Lĩnh vực phát triển luôn tạo hứng thú cho bản thân mình. Mình tin những công việc mình đang thực hiện sẽ có tác động lâu dài và sâu rộng đối với sự phát triển bền vững. Niềm tin này cũng chính là động lực để mình phấn đấu trong từng việc nhỏ mà mình đang làm.
Ngoài ra mình cũng quan tâm đến vấn đề bình đằng giới và giáo dục. Với mình giáo dục thay đổi nhận thức có thể thay đổi gốc rễ mọi vấn đề.

Liên hệ:
quephuong.nguyen@gmail.com

Chuyên môn: Chuyên ngành của mình tập trung vào kỹ thuật xanh, năng lượng tái tạo và phân tích các tác động của việc sử dụng các vật liệu khác nhau đến môi trường sống và sức khỏe con người.
Ngoài ra, mình cũng được đào tạo chuyên ngành thứ hai về quản trị. Việc được đào tạo đa ngành cho mình một cái nhìn đa chiều và tổng quát hơn về một vấn đề.