Phạm Quốc An

Phạm Quốc An

“Sức mạnh tâm hồn hình thành nên từ cách nhìn vào quá khứ.” 

 

Mình may mắn có mẹ là giảng viên chuyên ngành sư phạm nên hình thành suy nghĩ về phương pháp truyền đạt kiến thức từ rất sớm. Bén duyên với sinh học phân tử và khoa học cây khi còn ngồi ghế đại học, mình nhận thấy có một khoảng cách rất lớn giữa nhà khoa học, người truyền thông tin (giáo viên, truyền thông) và người tiếp nhận thông tin (học sinh sinh viên, người dân) trong lĩnh vực của mình. Ngạc nhiên thay, điều này không chỉ ở Việt Nam mà các nước tiên tiến như Mỹ cũng đang khá nghiêm trọng. Các nhà khoa học gặp nhiều khó khăn trong chia sẻ những kiến thức mình tìm ra cho những người dân. Và cuộc chiến chống GMO với hàng loạt những thông tin thiếu tính khoa học tràn lan trên mạng là một điều đáng để tâm. Những thông tin sạch đang bị che vùi bởi những thông tin bẩn trên các trang mạng xã hội. Kiến thức khoa học cơ bản không đủ để người dân nhận ra mình bị lừa.

Những chương trình dạy khoa học nơi học sinh sinh viên có khả năng tự tìm tòi và đánh giá thông tin, những thông tin sạch và dễ hiểu cho những người dân là những mục tiêu lớn nhất mình muốn theo đuổi.

Liên hệ:
Phòng 201, Trung tâm Khoa học Sự sống
1201 Đường Rollins
Đại học Missouri
Thành phố Columbia, Hoa Kỳ
Email: aqpgwc@mail.missouri.edu, quocan1710@gmail.com
Điện thoại: (+1) 573 884 4799 (+1) 573 639 2826

Chuyên môn: Chương trình nghiên cứu sau đại học của mình tập trung vào mảng sinh học phân tử tế bào thực vật. Các đề tài tập trung vào tìm hiểu cơ chế hoạt động của các thụ thể trên màng tế bào thực vật, những con đường truyền tín hiệu và tương tác giữa vi sinh vật –thực vật.

Công trình nghiên cứu:
Yangrong Cao, Hong Li, An Q. Pham, Gary Stacey, Một hệ thống biểu hiện chuyển tiếp sử dụng tế bào trần Arabidopsis, in Current Protocols in Plant Biology 2016, John Wiley & Sons, Inc.

Kiwamu Tanaka, Sung-Hwan Cho, Hyeyoung Lee, An Q. Pham, Josef M. Batek, Shiqi Cui, Jing Qiu, Saad M. Khan, Trupti Joshi, Zhanyuan J. Zhang, Dong Xu and Gary Stacey, Ảnh hưởng của trên sự phát triển sớm của hạt cỏ cây C4. Journal of experimental botany, 2015. 66(19): p. 5727-38

Từ khóa: Sinh học phân tử, tế bào thực vật, vi sinh tương tác thực vật, thụ thể, tín hiệu.