Nhâm Thị Ngọc

Nhâm Thị Ngọc

“Tôi mong muốn góp sức để tìm giải pháp để thúc đẩy cho ngạch xuất khẩu trái cây Việt Nam và nâng cao thu nhập cho người nông dân.” 

Tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh Nông học và Trồng trọt tại trường University of California, Davis, năm 2016. Hiện tại tôi đang ở Việt Nam. Kế hoạch của tôi trong 2017-2018 là phát triển dự án nâng cao hiểu biết và kỹ thuật (người nông dân và doanh nghiệp ở Việt Nam) về công nghệ sau thu hoạch.

Liên hệ:
Email: nhamngoc@gmail.com
Điện thoại: (+84) 975 825 734

Chuyên môn: khoa học cây trồng, sinh học phân tử, sinh lý thực vật sau thu hoạch, và kỹ thuật sau thu hoạch.

Công trình nghiên cứu:
Research Gate

Từ khóa: sự chín của quả, công nghệ sau thu hoạch, sinh lý học sau thu hoạch, bảo quản khí quyển, ảnh hưởng nhiệt độ tới bảo quản, ethylene

Save