Nguyễn Thiên Quang

Nguyễn Thiên Quang

‘Everything is hard before it is easy’ – Johann Worfgang von Goethe. Tất cả mọi chuyện đều có thể nếu chúng ta kiên trì theo đuổi mục tiêu. Điều đó không chỉ đúng cho thành công của mỗi cá nhân mà nó còn phù hợp với một tập thể, một cộng đồng hay một quốc gia. Sự nỗ lực bền bỉ và lòng khát khao sẽ đưa chúng ta đến thành công.

 

Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, Quang theo đuổi ngành công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp. Từ khi ra trường năm 2009, Quang làm trợ giảng và nghiên cứu viên tại Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM trong 4 năm. Hiện nay, Quang đang là nghiên cứu sinh năm 4 tại Đại học Queensland, Úc. Quang cũng đang là thành viên của một số hiệp hội chuyên ngành như Society of In vitro Biology (SIVB) hay International Society for Horticultural Science (ISHS).
Liên hệ:
Email: quang.nguyen212@gmail.com, t.nguyen90@uq.edu.au
School of Agriculture and Food
The University of Queensland
St Lucia, QLD 4072, Australia
School of Biotechnology
International University – Vietnam National University HCM
Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

Chuyên môn: Công nghệ sinh học ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chủ yếu vào nhân giống cây trồng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và tế bào trên đối tượng cây trồng khó. Đề tài nghiên cứu cụ thể hiện nay là vi nhân giống cây dừa bằng phương pháp nuôi cấy phôi và công nghệ phôi soma. Tương tác giữa các chất điều hoà sinh trưởng và than hoạt tính trong nuôi cấy mô cũng là một trong những lĩnh vực chuyên môn của Quang.

Công trình nghiên cứu:
Nguyen QT, Bandupriya HDD, López-Villalobos A, Sisunandar S, Foale M, Adkins S (2015) Tissue culture and associated biotechnological interventions for the improvement of coconut (Cocos nucifera L.): a review. Planta 242 (5):1059-1076
Nguyen QT, Bandupriya HDD, Foale M, Adkins S (2016) Biology, propagation and utilization of elite coconut varieties (makapuno and aromatics) – published in Plant Physiology and Biochemistry 109: 579-589
Nguyen QT, Antonova I, Aitken E, Foale M, Adkins S (2016) Improvement of embryogenic callus production from coconut (Cocos nucifera L.) plumule explant – presented at the World Congress on In vitro Biology, 11-15 June 2016, San Diego, California, USA.

Từ khóa: Plant cell and tissue culture, Plant propagation, Plant physiology