Nguyễn Thị Xuân Hương

Nguyễn Thị Xuân Hương

“Mong ước đi khắp thế gian, ăn món bản địa”

 

Tôi đang làm Nghiên cứu sinh ngành Nông nghiệp Bền vững ở Đại học Bang Iowa với Giáo sư Matt Liebman. Tôi nghiên cứu quản lý cỏ dại tổng hợp bằng cách đa dạng hoá các yêú tố cấu thành hệ thống cây trồng. Đề tài hiện tại của tôi tập trung vào tiến hoá và quản lý cỏ dại có khả năng chống chịu nhiều loại hoá chất trừ cỏ cùng một lúc. Tôi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2012, nhận học bổng VEF năm 2014 và hoàn thành chương trình Thạc sỹ năm 2016. Tôi đã tham gia dự án Red Dream thực hiện tại Tả Phìn (Sapa, Việt Nam) 6 năm, để giúp bà con Dao Đỏ đa dạng sinh kế thông qua nông nghiệp sinh thái.
Liên hệ
3403 Agronomy Hall
Iowa State University
Ames, Iowa 50011
Email: huong@iastate.edu

Công trình nghiên cứu
Google Scholar

Từ khoá
Quản lý cỏ dại tổng hợp, canh tác thuận tự nhiên, nâng cao năng lực của nông dân, phát triển cộng đồng.