Cao Thị Thanh Loan

 

Cao Thị Thanh Loan

“ Sống cũng giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng bằng bạn phải tiếp tực di chuyển” (Albert Einstein)

 

Mình rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Hiện nay việc sử dụng các chất phụ gia trong thực phẩm chưa đúng hoặc sử dụng các chất cấm để làm giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận vẫn là một vấn đề lớn. Vì thế mình tập trung phát triển các phương pháp phân tích phát hiện các chất độc trong thực phẩm. Bên cạnh đó, các điều kiện sản xuất chưa đảm bảo cũng là nguyên nhân dẫn đến thưc phẩm không an toàn ( ví dụ như nhiễm vi sinh vật gây bệnh). Do đó mình tập trung vào chương trình đào tạo và các khóa học ngắn hạn để huấn luyện các đơn vị sản xuất thực phẩm đảm bảo đúng các điều kiện sản xuất, xây dựng quy trình sản xuất đúng chuẩn và có các biện pháp giải quyết khi sai sót xảy ra (HACCP và PC).

Liên hệ:
Room 3
469 Wilson Road
Food Science and Human Nutrition
Michigan State University
Michigan MI48823
Email: caoloan@msu.edu

Chuyên môn:
Nghiên cứu sinh ngành Khoa học thực phẩm và Độc chất học môi trường- 2012 đến nay
Giảng viên chính cho khóa đào tạo FSPCA Preventive Control, 2016
Thạc sĩ ngành Khoa học thực phẩm, 2012
Cử nhân ngành Công nghệ sinh học, 2007
Chuyên ngành của mình tập trung nghiên cứu về an toàn thực phẩm và ảnh hường của các kim loại nặng đến sức khỏe của người tiêu dùng, Hiện tại mình đánh giá chung về nồng độ của các kim loại như As, Cd, Pb, Cr, Mn, Cu, Al trong nước táo và ảnh hường của chúng lên tế bào người sử dụng mô hình nuôi cấy tế bào Caco-2

Công trình nghiên cứu

Đánh giá hàm lượng Arsenic và Chì trong nước ép táo tại Michigan. Hội nghi Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thực phẩm, Missouri, 2016
Ảnh hưởng của polyphenol từ chiết xuất bã táo lên ung thư đại tràng trên chuột APC min/+; Hội nghị Sinh học thực nghiệm , Boston, USA, 2013
Xác định hàm lượng độc tố patulin trong nước ép táo. Hội Táo Michigan, 2011