Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn

Chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần, hãy mơ và sống vì những giấc mơ.

 

Việt Nam là một quốc gia nằm trọn trong vùng khí hậu nhiệt đới, có nền nông nghiệp lâu đời với nền văn hoá lúa nước truyền thống 4000 năm. Trong quá trình chuyển hoá từ nền nông nghiệp truyền thống quy mô nhỏ sang nền nông nghiệp hiện đại quy mô lớn và cạnh tranh toàn cầu, nông dân Việt Nam gặp rất nhiều bất lợi. Để giúp đỡ họ, tôi mong muốn Việt Nam có những chính sách nông nghiệp tốt nhất, phát triển được những giống cây trồng có hiệu quả kinh tế, triển khai những kỹ thuật canh tác tốt nhất và xây dựng được những thương hiệu hàng hoá có giá trị toàn cầu. Với sự may mắn được đạo tạo trong lĩnh vực trồng trọt tại Đại học Florida và làm việc cùng với nhiều chuyên gia trong ngành, tôi hy vọng được cùng VietAgGlobal xây dựng giấc mơ phát triển nông nghiệp Việt Nam.

Liên hệ:

University of California, Davis

Department of Plant Pathology

Foundation Plant Services

Email: hhng@ucdavis.edu

Điện thoại: (352) 213 5680

Chuyên môn: Sinh lý thực vật, khoa học trồng trọt, bảo tồn tài nguyên thực vật, bệnh học thực vật.

Công trình nghiên cứu:

Hoang, Nguyen H., et al. “Comparative seed germination and seedling development of the ghost orchid, Dendrophylax lindenii (Orchidaceae), and molecular identification of its mycorrhizal fungus from South Florida.” Annals of Botany (2017) 119 (3): 379-393. DOI: https://doi.org/10.1093/aob/mcw220