Đỗ Thị Hoa

Đỗ Thị Hoa

Có may mắn được học tập tại một nước phát triển, mình rất mong những người trẻ Việt Nam khác cũng có cơ hội như mình. Sự kỳ diệu của nó như thế nào thì các bạn hãy tự mình trải nghiệm.

 

Mình quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho dân số khu vực nông thôn, đặc biệt là nông dân, chú trọng nâng cao năng lực để họ trở thành những nông dân tiên tiến, tự hào về công việc đang làm, rồi sẽ không còn lời khuyên đừng làm nông cho thế hệ sau. Từ đó, xóa bỏ chữ “bần” trong nghề nghiệp của cha mẹ mình. Mình học chương trình Thạc sỹ về Khoa học nông nghiệp và quản lý tài nguyên tại vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hướng nghiên cứu dự định của mình là dinh dưỡng cây trồng liên quan đến điều kiện đất tại vùng (cận) nhiệt đới.

Liên hệ:
hoa.do@uni-bonn.de
dohoa1190@gmail.com

Chuyên môn: Khoa học nông nghiệp và quản lý tài nguyên tại vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới