Đoàn Công Điển

Đoàn Công Điển

Không có ước mơ nào trở thành hiện thực nếu như bạn không thức dậy làm việc.

 

Giới thiệu bản thân: Mình sinh năm 1987, quê ở Hà Đông (Hà Nội). Mình quan tâm tới nông nghiệp, nông dân và nông thôn nói chung. Cụ thể hơn thì mình hứng thú với các hình thức sản xuất nông nghiệp khác nhau; mô hình hợp tác xã; nông nghiệp quy mô nhỏ. Hiện nay, mình quan tâm nhất tới vấn đề nông sản an toàn và vấn đề ly nông ly hương ở nông thôn.

Liên hệ:
Laboratory of Plant Nutrition,
Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Sciences,
Faculty of Agriculture
Kyushu University, 6-10-1 Hakozaki, Higashi ku, Fukuoka 812-8581, Japan.
diendoancong@gmail.com
(+81) 80 5793 3795

Chuyên môn: Mình tốt nghiệp Học viện nông nghiệp Việt Nam chuyên ngành khoa học cây trồng. Hiện nay mình đang nghiên cứu về cơ chế chịu hạn ở lúa.