Trang Chủ

VietAgGlobal

VietAgGlobal là một diễn đàn của các chuyên gia và nhà khoa học người Việt đang công tác trong lĩnh vực nông nghiệp ở nhiều nước trên thế giới, được tạo ra nhằm hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu. Các hoạt động kết nối của VietAgGlobal hoàn toàn là phi lợi nhuận.